กรุงไทย รอบใหม่ อนุมัติทุกคน 10,000 บาท ช่วยเหลือครอบครัว

สินเชื่อ เงินให้กู้ยืมตัวใหม่ ของธนาคารกรุงไทย ในชื่อว่า “สินเชื่อสิบหมื่น” มีวงเงินให้กู้ได้สูงสุด 500,000 บาท อนุมัติไวภายใน 5 นาที ผ่อนเริ่มต้นเพียงวันละ 10 บาท เพียงแค่เป็นเจ้าของกิจการ หรือเปิดใช้งานแอป “ถุงเงิน” สินเชื่อสิบหมุน เพิ่งอัพเดทข้อมูลจากหน้าเว็บของทางธนาคารกรุงไทย เปิดโอกาศให้กับเจ้าของกิจการ หรือผู้ที่เปิดใช้งานแอปถุงเงิน 6 เดือน ขึ้นไป และมีการทำธุรกรรมผ่านแอป ขั้นต่ำเดือนละ 10,000 บาทสามารถ ขอกู้ยืมเงินกับธนาคารกรุงไทย ในวงเงินสูงสุด 500,000 บาท
จุดเด่นของผลิตภัณฑ์
สมัครได้ง่ายๆ ไม่ต้องใช้เอกสาร
ทำสัญญา และตั้งวงเงินพร้อมใช้ได้ทันทีผ่านทางแอป Krungthai NEXT
ให้วงเงินสูงสุด 500,000 บาท
กู้ง่าย ไม่ต้องมีหลักประกัน หรือคนค้ำประกัน
ผ่อนชำระเริ่มต้นเพีบงเดือนละ 500 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวงเงินกู้ และจำนวนเดือนที่ลูกค้าเลือกผ่อน
คุณสมบัติผู้กู้
เป็นเจ้าของกิจการร้านค้า ที่ทำธุรกรรมผ่านทาง แอปพลิเคชัน ถุงเงิน และเป็นลูกค้าที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกของทางธนาคาร
เปิดใช้งานแอป ถุงเงิน 6 เดือน ขึ้นไปจนถึงปัจจุบัน และมีการทำธุรกรรมล่าสุด ภายใน 30 วันย้อนหลัง นับจากวันที่ยื่นขอสินเชื่อ
มีธุรกรรมผ่านแอป ถุงเงิน ขั้นต่ำ เดือนละ 10,000 บาท
ต้องได้รับการเชิญชวน ให้มาสมัครสินเชื่อผ่านทางแอป Krungthai NEXT แอปฯ ถุงเงิน หรือ Krungthai Connext
ไม่มีประวัติที่เสียหาย ทางด้านการเงิน และไม่มีหนี้สินล้นพ้นตัว
อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อ
อัตราดอกเบี้ย 11%-20% ต่อปี ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของผู้กู้
อัตราดอกเบี้ยในกรณีที่ผิดนัดชําระ
เงินต้นของค่างวด ที่ผิดนัดชําระ x อัตราดอกเบี้ยผิดนัด x จํานวนวันที่ผิดนัด / 365 วัน
ช่องทางในการขอสินเชื่อ
สามารถติดต่อขอสินเชื่อได้ที่ สาขาของธนาคารกรุงไทยได้ทุกสาขา หรือโทร. 02 111 1111

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *