วัคซีนโควิด ล็อตแรก 2 แสนโดส แตะแผ่นดินไทย(เลขเครื่องบิน)

วัคซีนโควิด ล็อตแรก 2 แสนโดส แตะแผ่นดินไทย(เลขเครื่องบิน)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *