ข่าวล่าสุด!04/08/64! แย่แล้ว ตู่-ป้อม”สะพรึง! ทักษิณ”ประกาศแล้ววันกลับไทย ลั่น”ต่อให้ติดคุ.กก็ยอม!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *